Parter

FAIRTRANS är ett program som vill främja samskapande. Här kan du läsa om våra parters klimatarbete och deras bidrag i klimatomställningen.
Svensk kolinlagring investeringsverktyg
30 nov 2022

Lansering: Program för Kolinlagring i Jordbruksmark

Svensk Kolinlagring lanserar sitt Program för Kolinlagring i Jordbruksmark 20 november 2022. Lanseringen sker digitalt och äger rum 14.00-15.30.

Parter inom myndigheter