170921 IVL-SvMiljo_Logo_RGB

IVL Svenska Miljöinstitutet

Hälften av IVL:s verksamhet är forskning, andra hälften står externa uppdrag och tjänster för. IVL har över 400 miljöspecialister inom i princip samtliga miljö- och hållbarhetsområden. De har en gedigen naturvetenskaplig kompetens med ingenjörer och miljövetare, samt beteendevetare, ekonomer och samhällsvetare.

https://www.ivl.se/

Läs om fler partners

Civilsamhälle

Forskning

Myndigheter