Forskning

Vår ansats bygger på en vetenskaplig bas där samproduktion av politiska och ekonomiska ramverk sker tillsammans med näringsliv, fackföreningar, och andra folkrörelser. Våra vetenskapliga artiklar och övrigt forskningsunderlag samlas här.

Bild på dator i rum med grön växt
12 okt 2021

Nationellt forskningsperspektiv på klimaträttvisa

Se Mikael Karlsson, forskare i FAIRTRANS vid Uppsala Universitet, delta i webinariet ”Klimaträttvisa inför COP-26 – vad säger forskningen?”.
thisisengineering-raeng-vEoMKBdUIzs-unsplash
01 sep 2021

Enkät om globala klimatinställningar

Människors inställningar till klimatet varierar bland G20-länderna, enligt en enkät av IPSOS Mori och Global Commons Alliance. Fler än hälften är oroade över planetens tillstånd och över 73% tror att klimatet närmar sig oåterkalleliga trösklar.

Scientific publications by FAIRTRANS 2021-2024

Title

Author and date

Prenumerera på Fairtrans nyhetsbrev

Skicka in dina uppgifter och håll dig uppdaterad.

FAIRTRANS finansieras via det Nationella Forskningsprogrammet om Klimat (NFP Klimat). Programmet ska bidra till att uppnå Sveriges mål att vara ett fossilfritt välfärdssamhälle och ambitionen att vara ledande i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets målsättningar. Läs mer om NFP Klimat.

Forskningsprogrammet  Fairtrans, ska med civilsamhällets erfarenheter och engagemang underlätta och påskynda en rättvis klimatomställning. 

 Kontakt: info@fairtrans.nu