Research

Our research approach is co-production of policy relevant research. Co-production means our research is informed by civil society organisations, sometimes after joint deliberation in workshops and roundtables. Our research is published in peer-review scientific journals and books, see list below. Popular science and policy reports are found under the menu Policyutveckling.

Photo: Lucas van Ort/Unsplash
09 maj 2022

Postdoctoral fellow to FAIRTRANS

We are looking to hire a postdoc for two years to explore and analyse how the climate benefits of Swedish forests and forestry can be optimized, with respect to other ecosystem services and biodiversity.
15 feb 2022

Urbana gemensamheter för en fossilfri framtid

Ny publikation: Klimatallmänningar representerar gemensamheter och samägda tillgångar som simultant stärker civilsamhällets möjligheter att bidra till klimatomställningen.
Photo: Lucas van Ort/Unsplash
07 feb 2022

Forest owners should consider mixed forests or continuous cover forestry

Increased resilience to storms comes at the expense of private economic return, but forest owners of highly vulnerable land may profit from mixed forests and continuous cover forestry
thisisengineering-raeng-vEoMKBdUIzs-unsplash
01 sep 2021

Enkät om globala klimatinställningar

Människors inställningar till klimatet varierar bland G20-länderna, enligt en enkät av IPSOS Mori och Global Commons Alliance. Fler än hälften är oroade över planetens tillstånd och över 73% tror att klimatet närmar sig oåterkalleliga trösklar.

Scientific publications by FAIRTRANS 2021-2024

Prenumerera på FAIRTRANS nyhetsbrev

Skicka in dina uppgifter och håll dig uppdaterad.


Programmet finansieras av 


FAIRTRANS finansieras gemensamt av Mistra och Formas. Formas medel är en del av det nationella forskningsprogrammet för klimat. Läs mer om NFP Klimat.

Forskningsprogrammet  Fairtrans, ska med civilsamhällets erfarenheter och engagemang underlätta och påskynda en rättvis klimatomställning.

 Kontakt: info@fairtrans.nu