Workshops

Workshops är vår huvudsakliga strategi för samverkan med våra parter

23 apr 2024

Workshop #5: En rättvis och verksam klimatpolitik – vilka beslut behöver fattas? (Del 2 av 2)

I vårens stora workshop med FAIRTRANS samlades representanter från civilsamhälle, myndigheter och forskning för att enas om skarpa styrmedel för en rättvis omställning.
cowomen-ZKHksse8tUU-unsplash edit
20 dec 2023

FAIRTRANS Policyslutsatser #3: Digitaliseringens roll för rättvis klimatomställning i Sverige

FAIRTRANS lanserar nya policyslutsatser som kastar ljus över digitaliseringens roll i Sveriges klimatomställning och dess potentiella påverkan på samhället. Slutsatserna, baserade på en tidigare genomförd workshop med forskare och civilsamhällesaktörer, bidrar med riktlinjer för att säkerställa en rättvis och inkluderande omställning.
20231120-Fairtrans TCO Workshop-_DSC1375
23 nov 2023

Workshop #4 En rättvis och verksam klimatpolitik – vilka beslut behöver fattas? (Del 1 av 2)

Hur kan vi fatta de rätta besluten för att skapa en klimatpolitik som är både rättvis och effektiv?
robin-sommer-wnOJ83k8r4w-unsplash
01 jun 2023

Vilka investeringar bör prioriteras för att Sverige ska nå en rättvis koldioxidbudget?

Så bör pengarna placeras av de industrier som släpper ut mest koldioxid i Sverige, enligt FAIRTRANS rapport #2: Investeringars betydelse för klimatomställningen
cowomen-ZKHksse8tUU-unsplash edit
09 mar 2023

Workshop #3 Coworking som potentiella arenor för att påskynda Sveriges klimatomvandling

15-16 mars håller Fairtrans en workshop om Digital Rättvisa i Östersund!
Rundabordsamtal under Workshop #2
16 feb 2023

Workshop #2 Vilka investeringar är centrala för en rättvis omställning inom ramen för koldioxidbudgeten?

Workshops med konsortiet är den viktigaste formen för samverkan inom forskningsprogrammet Fairtrans. Under denna workshop är syftet att lyfta fram olika gruppers behov av investeringar för en rättvis fossilfri framtid samt diskutera om det bör finnas regler och kriterier för vilka investeringar som bör prioriteras.Vilka investeringar är centrala för en rättvis omställning inom ramen för en svensk koldioxidbudget?
FAIRTRANS Rapport #1 Rättvisa koldioxidbudgetar för Sverige
12 jan 2023

Rapport #1 : Rättvisa koldioxidbudgetar för Sverige

FAIRTRANS lanserar rapport och policyslutsatser med underlag från Workshop #1 i mars 2022
FAIRTRANS på Bokmässan 2022
28 sep 2022

FAIRTRANS på Bokmässan 2022

Nordens största kulturevenemang Bokmässan valde Klimatkrisen som sitt stora tema 2022. FAIRTRANS bidrog på flera vis till programmet, bland annat med och i panelsamtal och i juryn för Bokmässans bildningspris.