Workshops

Workshops är vår huvudsakliga strategi för samverkan med våra parter

robin-sommer-wnOJ83k8r4w-unsplash
01 jun 2023

Vilka investeringar bör prioriteras för att Sverige ska nå en rättvis koldioxidbudget?

Så bör pengarna placeras av de industrier som släpper ut mest koldioxid i Sverige, enligt FAIRTRANS rapport #2: Investeringars betydelse för klimatomställningen
cowomen-ZKHksse8tUU-unsplash edit
09 mar 2023

Workshop #3 Coworking som potentiella arenor för att påskynda Sveriges klimatomvandling

15-16 mars håller Fairtrans en workshop om Digital Rättvisa i Östersund!
Rundabordsamtal under Workshop #2
16 feb 2023

Workshop #2 Vilka investeringar är centrala för en rättvis omställning inom ramen för koldioxidbudgeten?

Workshops med konsortiet är den viktigaste formen för samverkan inom forskningsprogrammet Fairtrans. Under denna workshop är syftet att lyfta fram olika gruppers behov av investeringar för en rättvis fossilfri framtid samt diskutera om det bör finnas regler och kriterier för vilka investeringar som bör prioriteras.Vilka investeringar är centrala för en rättvis omställning inom ramen för en svensk koldioxidbudget?
FAIRTRANS Rapport #1 Rättvisa koldioxidbudgetar för Sverige
12 jan 2023

Rapport #1 : Rättvisa koldioxidbudgetar för Sverige

FAIRTRANS lanserar rapport och policyslutsatser med underlag från Workshop #1 i mars 2022
FAIRTRANS på Bokmässan 2022
28 sep 2022

FAIRTRANS på Bokmässan 2022

Nordens största kulturevenemang Bokmässan valde Klimatkrisen som sitt stora tema 2022. FAIRTRANS bidrog på flera vis till programmet, bland annat med och i panelsamtal och i juryn för Bokmässans bildningspris.
Bild från Workshop ! - Vad är en rättvis koldioxidbudget för Sverige?
02 mar 2022

Workshop #1 Vad är en rättvis koldioxidbudget för Sverige?

Hela FAIRTRANS-konsortiet är inbjudet till att gemensamt utforska vad som kan anses vara en rättvis koldioxidbudget. Workshop äger rum 10 mars 2022 vid Stockholm Resilience Centre
IMG_4599
20 sep 2021

Kick-off med forskare och samhällsrepresentanter, 27-28 september 2021

Programmets kick-off och första workshop om rättvis omställning för ett fossilfritt samhälle, med FAIRTRANS-parter