Medborgarråd om klimatet

Under våren 2024 genomfördes Sveriges första nationella medborgarråd om klimatet. Medlemmar träffades för att ta del av forskning, diskutera lösningar och komma fram till förslag på hur Sverige skulle kunna minska klimatutsläppen enligt Parisavtalet. 

Nu har medborgarrådet presenterat sina förslag.

Spela videoklipp

Vad är ett medborgarråd?

Ett medborgarråd är en grupp personer från allmänheten, slumpvis utvalda för att spegla samhället, som träffas för att diskutera en samhällsfråga på djupet och komma med förslag på lösningar.

Varför ett medborgarråd om klimatet?

Ambitionen med medborgarrådet är att berika och nyansera den offentliga och politiska debatten om klimatfrågor. Medborgarrådets slutsatser kommer att presenteras för politiker från både regeringen och oppositionen.
 

Vilka är med i medborgarrådet?

Medlemmarna är slumpvis utvalda genom vetenskapliga metoder, så att rådet speglar Sveriges befolkning. De är helt fria i sina diskussioner och beslut. Läs mer om hur medlemmarna rekryterades till medborgarrådet här >>

Kunskapsstöd från experter

Medborgarrådet får kunskapsstöd av några av Sveriges främsta experter
på klimatfrågor i olika kunskapsområden. Tillsammans ger de olika
perspektiv på både utmaningar och lösningar.

Ta del av alla expertföreläsningar

Senaste nytt om medborgarrådet om klimatet

Mentorer stöttar processen

Under genomförandet har medborgarrådets medlemmar två mentorer som välkomnar dem in i processen och ger stöd och inspiration under vägen. Mentorerna är idrottsprofilen Carolina Klüft och miljöhistorikern Sverker Sörlin. Läs om mentorerna här >>

Konsultationsgruppen – rådgivare i planeringen

En konsultationsgrupp bestående av personer från ett brett politiskt spektrum har varit rådgivande i planeringen av medborgarrådet. Läs om konsultationsgruppen här >>

Medborgarrådet – en del av Fairtrans

Medborgarrådet är en del av forskningsprogrammet Fairtrans som handlar om en rättvis klimatomställning för Sverige. Projektet sker i samarbete mellan Stockholms universitet, Högskolan i Gävle, Uppsala universitet, Lunds universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet. Fairtrans finansieras av Mistra och Formas, med delfinansiering av medborgarrådet från European Climate Foundation och WorldTrans.
 

Stort intresse i media

Medborgarrådet om klimatet har uppmärksammats i flera tidningar och radio- och TV-program.