Rättvis omställning till ett fossilfritt samhälle

Research

Fairtrans logo
07 jun 2022

FAIRTRANS forskare på vetenskapliga konferensen NESS, 7 -9 juni, 2022

Flera av Fairtrans forskare deltar vid den 15e vetenskapliga Nordic Environmental Social Science (NESS) konferensen, organiserat av institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet. Temat är ”Emergency and transformation”.

Policyutveckling

grafiskt_omslag2
16 sep 2021

Manifest för en rättvis transformation

FAIRTRANS vill bidra till policyutveckling. En målsättning är producera ett manifest för en rättvis transformation till ett fossilfritt välfärdssamhälle. FAIRTRANS bidrag till policyutveckling sker på olika vis. Det kunskapsunderlag som samskapas inom programmet görs tillgängligt här.

Workshops

Screenshot 2023-01-19 at 11-12-15 FAIRTRANS Rapport 1. Rättvisa CO2-budgetar 19 december TH.pdf
12 jan 2023

Rapport från Workshop: Rättvisa koldioxidbudgetar för Sverige

FAIRTRANS lanserar rapport och policyslutsatser med underlag från Workshop i mars 2022

Policyutveckling

FAIRTRANS partner
23 aug 2021

FAIRTRANS partners i media

Läs artiklar och debattinlägg skrivna av våra partners.