Rättvis omställning till ett fossilfritt samhälle

Forskning

Photo: Lucas van Ort/Unsplash
09 maj 2022

Postdoctoral fellow to FAIRTRANS

We are looking to hire a postdoc for two years to explore and analyse how the climate benefits of Swedish forests and forestry can be optimized, with respect to other ecosystem services and biodiversity.

Policyutveckling

grafiskt_omslag2
16 sep 2021

Manifest för en rättvis transformation

FAIRTRANS vill bidra till policyutveckling. En målsättning är producera ett manifest för en rättvis transformation till ett fossilfritt välfärdssamhälle. FAIRTRANS bidrag till policyutveckling sker på olika vis. Det kunskapsunderlag som samskapas inom programmet görs tillgängligt här.

Workshops

grafiskt_omslag3
02 mar 2022

Workshop: Vad är en rättvis koldioxidbudget?

Hela FAIRTRANS-konsortiet är inbjudet till att gemensamt utforska vad som kan anses vara en rättvis koldioxidbudget. Workshop äger rum 10 mars 2022 vid Stockholm Resilience Centre

Policyutveckling

FAIRTRANS partner
23 aug 2021

FAIRTRANS partners i media

Läs artiklar och debattinlägg skrivna av våra partners.

Prenumerera på FAIRTRANS nyhetsbrev

Skicka in dina uppgifter och håll dig uppdaterad.


Programmet finansieras av 


FAIRTRANS finansieras gemensamt av Mistra och Formas. Formas medel är en del av det nationella forskningsprogrammet för klimat. Läs mer om NFP Klimat.

Forskningsprogrammet  Fairtrans, ska med civilsamhällets erfarenheter och engagemang underlätta och påskynda en rättvis klimatomställning.

 Kontakt: info@fairtrans.nu