Forskningsprogrammet Fairtrans ska med civilsamhällets erfarenheter och engagemang underlätta och påskynda en rättvis klimatomställning.

Om Fairtrans

Genom att visa att vi tillsammans kan ställa om snabbt och rättvist skapar vi en vision och hopp för framtiden.

Det övergripande syftet med Fairtrans är att underlätta för och påskynda en grundläggande omställning (transformation) till en rättvis fossilfri framtid. Genom samverkan mellan forskare och civilsamhället, framför allt stora folkrörelser, ska programmet skapa vetenskapligt underbyggda strategier och politiska förslag för en snabb transformation för att säkerställa både social trygghet och klimatmål.

Samverkan skapar legitimitet och leder till ramverk som upplevs som rättvisa, motiverande och effektiva. Programmet syftar till att bygga kapacitet för folkrörelsernas interna omställningsarbete. Det handlar om att både främja nytänkande kring vad som är relevanta samhällsmål idag och främja en utbildning och ett lärande som gör att ingen hamnar utanför under transformationen. Genom att visa att vi tillsammans kan ställa om snabbt och rättvist skapar vi en vision och hopp för framtiden.

Programplan Fairtrans

FAIRTRANS Årsrapport 2023

FAIRTRANS Årsrapport 2021-2022

Parter

Programstyrelse

3 Ethel Forsberg
Ordförande

Ethel Forsberg

Läs mer här

4 Helen Rosengren
Ledamot

Helén Rosengren

Läs mer här

Website profile image (409 x 550 px)(16)
Ledamot

Pernilla Bergmark

Läs mer här

1 Leo Rudberg
Ledamot

Leo Rudberg

Läs mer här

2 Kristian Skånberg
Ledamot

Kristian Skånberg

Läs mer här

Programledning och forskningsledare

Website profile image (409 x 550 px)(18)
Programchef

Stephan Barthel, Högskolan i Gävle

Website profile image (409 x 550 px)(19)
Programchef, forskningsledare WP3

Thomas Hahn, Stockholm Resilience Centre, SU

Kontakt: thomas.hahn@su.se

WP 3: Green negative emission technologies to accelerate decarbonisation

Website profile image (409 x 550 px)(20)
Projektledare

Helene Karlsson, Stockholm Resilience Centre, SU

Website profile image (409 x 550 px)(1)
Forskningsledare

Tim Daw, Stockholm Resilience Centre, SU

WP 1: A fair science-based carbon budget for Sweden

Alfredsson
Forskningsledare

Eva Alfredsson, Uppsala universitet

WP 2:  Budgeting fair transformations

 

Colding
Forskningsledare

Johan Colding, Högskolan i Gävle

WP 4: Fair Digital Transformation and Co-creation for Socially Accepted Climate Action

Website profile image (409 x 550 px)(31)
Forskningsledare

Mikael Karlsson, Uppsala universitet

WP 5: Co-creating fair transformations to a fossil free future

Website profile image (409 x 550 px)(28)
Kommunikation och samverkan

Sofia Bernett, Stockholm Resilience Centre, SU