Forskningsprogrammet Fairtrans, ska med civilsamhällets erfarenheter och engagemang underlätta och påskynda en rättvis klimatomställning.

Om Fairtrans

Genom att visa att vi tillsammans kan ställa om snabbt och rättvist skapar vi en vision och hopp för framtiden.

Click here to learn more about Fairtrans (eng).

Det övergripande syftet med Fairtrans är att underlätta för och påskynda en grundläggande omställning (transformation) till en rättvis fossilfri framtid. Genom samverkan mellan forskare och civilsamhället, framför allt stora folkrörelser, ska programmet skapa vetenskapligt underbyggda strategier och politiska ramverk för en snabb transformation för att säkerställa både social trygghet och klimatmål.

Samverkan skapar legitimitet och leder till ramverk som upplevs som rättvisa, motiverande och effektiva. Programmet syftar till att bygga kapacitet för folkrörelsernas interna omställningsarbete. Det handlar om att både främja nytänkande kring vad som är relevanta samhällsmål idag och främja en utbildning och ett lärande som gör att ingen hamnar utanför under transformationen. Genom att visa att vi tillsammans kan ställa om snabbt och rättvist skapar vi en vision och hopp för framtiden.

Programplan Fairtrans

Kontaktpersoner i Fairtrans

Eco-Forestry Foundation
Fossilfritt Sverige
Future Position X
Företagarna
Global Utmaning
Hyresgästföreningen
Högskolan i Gävle
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien
Lunds universitet
Naturskyddsföreningen
Naturvårdsverket
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
Rädda Barnens Ungdomsförbund
Sametinget
SISD – Swedish Investors for Sustainable Development
Svensk Kolinlagring (MiljöMatematik)
Sveriges Konsumenter
The Remote Lab
Uppsala universitet
We Don’t Have Time
Mobile Heights