Forskningsprogrammet Fairtrans ska med civilsamhällets erfarenheter och engagemang underlätta och påskynda en rättvis klimatomställning.

Om Fairtrans

Genom att visa att vi tillsammans kan ställa om snabbt och rättvist skapar vi en vision och hopp för framtiden.

Click here to learn more about Fairtrans (eng).

Det övergripande syftet med Fairtrans är att underlätta för och påskynda en grundläggande omställning (transformation) till en rättvis fossilfri framtid. Genom samverkan mellan forskare och civilsamhället, framför allt stora folkrörelser, ska programmet skapa vetenskapligt underbyggda strategier och politiska ramverk för en snabb transformation för att säkerställa både social trygghet och klimatmål.

Samverkan skapar legitimitet och leder till ramverk som upplevs som rättvisa, motiverande och effektiva. Programmet syftar till att bygga kapacitet för folkrörelsernas interna omställningsarbete. Det handlar om att både främja nytänkande kring vad som är relevanta samhällsmål idag och främja en utbildning och ett lärande som gör att ingen hamnar utanför under transformationen. Genom att visa att vi tillsammans kan ställa om snabbt och rättvist skapar vi en vision och hopp för framtiden.

Programplan Fairtrans

Partners

Programstyrelse

3 Ethel Forsberg
Ordförande

Ethel Forsberg

Läs mer här

4 Helen Rosengren
Ledamot

Helén Rosengren

Läs mer här

Website profile image (409 x 550 px)(16)
Ledamot

Pernilla Bergmark

Läs mer här

1 Leo Rudberg
Ledamot

Leo Rudberg

Läs mer här

2 Kristian Skånberg
Ledamot

Kristian Skånberg

Läs mer här

Team

Website profile image (409 x 550 px)(18)
Programchef

Stephan Barthel

Programledning

Website profile image (409 x 550 px)(19)
Programchef, forskningsledare

Thomas Hahn

Programledning
WP 3: Green negative emission technologies to accelerate decarbonisation

Website profile image (409 x 550 px)(20)
Projektledare

Helene Karlsson

Programledning

Website profile image (409 x 550 px)(21)
Forskningsledare

Ingo Fetzer

WP 1: A fair science-based carbon budget for Sweden

Alfredsson
Forskningsledare

Eva Alfredsson

WP 2:  Budgeting fair transformations

Colding
Forskningsledare

Johan Colding

WP 4: Fair Digital Transformation and Co-creation for Socially Accepted Climate Action

Karlsson, M
Forskningsledare

Mikael Karlsson

WP 5: Co-creating fair transformations to a fossil free future

Website profile image (409 x 550 px)(22)
Projektledare, utbildning civilsamhälle

Anna Linell

WP 5: Co-creating fair transformations to a fossil free future

Kontaktpersoner i Fairtrans

Eco-Forestry Foundation
Fossilfritt Sverige
Future Position X
Företagarna
Global Utmaning
Hyresgästföreningen
Högskolan i Gävle
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien
Lunds universitet
Naturskyddsföreningen
Naturvårdsverket
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
Rädda Barnens Ungdomsförbund
Sametinget
SISD – Swedish Investors for Sustainable Development
Svensk Kolinlagring (MiljöMatematik)
Sveriges Konsumenter
The Remote Lab
Uppsala universitet
We Don’t Have Time
Mobile Heights