lo

Landsorganisationen (LO)

LO är en samlande kraft för 14 svenska fackförbund med över 1,430,000. LO är organiserat i 10 regionala distrikt och ett antal lokala LO-fack i kommunerna. Deras uppgift är att organisera den fackliga och politiska samverkan, driva arbetsmarknadspolitiska frågor samt att arbeta med ungdoms- och skolverksamhet på lokal och regional nivå.

https://www.lo.se/

 

Läs om fler partners

Civilsamhälle

Forskning

Myndigheter