FAIRTRANS partner logotyp Hyresgästföreniigen

Hyresgästföreningen (HGF)

Ett av Hyresgästföreningens viktigaste uppdrag är hyresförhandling åt alla hyresgäster som vill det. Idag förhandlar de hyran för cirka 3 miljoner hyresgäster. Hyresgästföreningen jobbar aktivt för att hyresgästerna, bostadsföretagen liksom vår egen verksamhet ska minska sitt klimatavtryck och bidra till ett hållbart samhälle.

https://www.hyresgastforeningen.se/

Läs om fler partners

Civilsamhälle

Forskning

Myndigheter