FAIRTRANS partner logotyp The remomte lab

The Remote Lab

Remote Lab är en kunskaps- och utvecklingsnod för framtidens distansarbete. Deras vision är att hjälpa samhället, organisationer och individer att gå från den nuvarande normen med en fysisk arbetsplats till ett mer distansbaserat tänkesätt för att främja både samhälls- och organisationsutveckling.

www.remotelab.io

Läs om fler partners

Civilsamhälle

Forskning

Myndigheter