Partnernyhet

Nya klimatambassadörer på arbetsplatsen ska bidra till en rättvis omställning

Uppdrag Klimatambassadör – nya klimatförebilder i industrin är ett Vinnovafinansierat projekt som ska ge medarbetare på arbetsplatser runtom i Sverige verktyg för att bli inspirerande och kunniga klimatförebilder på sina arbetsplatser.
Klimatambassadör-3

Under 2024 kommer Stockholm Resilience Centre lansera ett användarvänligt utbildningsmaterial i moduler, och genomföra utbildningstillfällen för människor som vill engagera kollegor och göra skillnad på sin arbetsplats. Materialet ger grundläggande kunskap om klimatomställningen, med möjlighet till fördjupning, och praktiska redskap för att gå till handling – för ett mer inkluderande hållbarhetsarbete.

Arbetet genomförs i samarbete med industrifacken IF Metall och Unionen, bemanningsföretaget Adecco samt näringslivsorganisationen CirEko som främjar cirkulär ekonomi. Det unika partnerskapet mellan forskning, fackförbund och näringsliv ger en stor möjlighet att nå ut och engagera.

Under 2024 planeras åtta utbildningstillfällen av Klimatambassadörer på ett antal större arbetsplatser och fackliga distrikt och avdelningar i Sverige. Utbildningen är särskilt anpassad för facken och för olika branscher inom industrin, men kan användas brett av alla branscher.

Projektet initierades av tankesmedjan Global Utmaning, som även tog fram grunden till utbildningsmaterialet. Under hösten 2023 tog Stockholm Resilience Centre över som koordinator för att genomföra projektet, eftersom projektet har synergier med Fairtrans samverkan med civilsamhället för en rättvis omställning till ett fossilfritt samhälle.

För mer information kontakta:

Helene Karlsson, projektledare, helene.karlsson@su.se

Sofia Bernett, kommunikationsansvarig, sofia.bernett@su.se