sverigeskonsumenter

Sveriges konsumenter

Sveriges Konsumenter är en obunden, ideell organisation som arbetar för alla konsumenters bästa genom att granska företag, påverka politiken, stärka konsumentmakten och arbeta för en hållbar konsumtion. Organisationen bildades 1992 och har ända sedan starten varit aktiv i den europeiska konsumentorganisationen BEUC och i den världsomspännande konsumentorganisationen Consumers International. Läs mer om Sveriges Konsumenter här.

Sveriges Konsumenter agerar genom politisk påverkan på svensk och europeisk nivå genom bland annat vår ståndpunkt. Vi samverkar med medlemsorganisationer, europeiska BEUC och andra relevanta parter i allianser för att driva klimatomställningen med respekt för konsumenternas intressen, i synnerhet ekonomiskt utsatta grupper. Vi bedriver också specifika projekt med klimatfokus, främst Fair Finance Guide.

Internt arbetar vi enligt organisationens miljöpolicy. I vår utåtriktade verksamhet arbetar vi med opinionsbildning och politisk påverkan och där behövs expertis, samverkan med andra organisationer och med forskningen, och framför allt resurser för att kunna agera utifrån den unika rollen som oberoende konsumentorganisation.

Att det ska vara enkelt för alla att agera. Beslutsfattande ska vara starkt kopplat till konsumentperspektivet, med mål om att göra omställningen möjlig för alla grupper, även ekonomiskt, och att den ska vara begriplig och accepterad av alla. Särskild hänsyn ska tas till utsatta konsumentgrupper och temporär kompensation från samhället kan behövas, men då alltid inriktas på att styra mot en mer hållbar konsumtion.

Läs mer om Sveriges Konsumenters aktuella aktiviteter på deras hemsida: www.sverigeskonsumenter.se

Läs om fler partners

Civilsamhälle

Forskning

Myndigheter