helasverige

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

Hela Sverige ska leva är en ideell förening som bildades 1989 i slutet av den stora kampanjen ”Hela Sverige ska leva”. De är partipolitiskt obundna och en av få organisationer i Sverige som tar ett helhetsgrepp kring landsbygdsfrågorna.

www.helasverige.se

Läs om fler partners

Civilsamhälle

Forskning

Myndigheter