Svensk Kolinlagring

Genom Svensk Kolinlagring får jordbrukare som vill ägna sig åt kolinlagrande åtgärder betalt och verksamheter som vill bidra till omställningen betala. En ökad kolhalt i jorden minskar klimatförändringarna, förlusten av biologisk mångfald, och påverkan på flöden av fosfor och kväve samtidigt som jordbruket anpassas till ett förändrat klimat.

www.kolinlagring.se
Linkedin

Genom ett samverkansprojekt som omfattar finansiering av kolinlagrande jordbruksmetoder, kunskapsutbyte och kunskapsbyggande, samt nätverkande, ställer vi om till ett jordbruk som binder mer kol i marken. Samtidigt så blir jordbruket mer klimatanpassat genom att marker med mer kol bättre tål både torka och skyfall. Vi bygger en plattform och ett robust ramverk för att mäta, rapportera och verifiera inlagringen av kol. Det ger tydlighet till samhällets aktörer kring hur kolinlagring i jordbruksmark bör gå till, för att ställa om på ett rättvist och hållbart vis.

Mod och vilja hos samhällets aktörer generellt och livsmedelssektorns aktörer specifikt att lämna ohållbara men idag ännu lönsamma praktiker.

Att varje land och aktör måste ta ansvar för att både lämna fossilerna och minska nuvarande halter av koldioxid i atmosfären. Detta ansvar ska tas så lokalt som möjligt. Därför skapar vi möjligheten att bidra till omställning av svensk jordbruksmark för att öka kolinlagring och vara i linje med agroekologiska principer för att hantera klimatomställningen, liksom övriga planetära gränser och sociala behov.

Svensk Kolinlagring lanserar Program för Kolinlagring i Jordbruksmark
Det är för mycket kol i luften och för lite kol i marken. Det ändrar vi på! I Svensk Kolinlagrings
program får jordbrukare stöd för att ta kolinlagrande metoder i bruk på gården. Detta möjliggörs av företag och organisationer som ekonomiskt stöttar jordbrukarna. Tillsammans skapar vi framtidens kolinlagrande jordbruk.

Varmt välkommen att ta del av vår livesända lansering!

Onsdag den 30 november
Klockan 14.00-15.30
Anmäl dig här: shorturl.at/nSTU3

Läs om fler partners

Civilsamhälle

Forskning

Myndigheter