Rapport från Workshop: Rättvisa koldioxidbudgetar för Sverige

Rapporten baseras på forskning gjord inom programmet FAIRTRANS. Författarna har använt sig av kunskapsunderlag som har remissbehandlats och diskuterats på workshopen Vad är en rättvis koldioxidbudget? som ägde rum i mars 2022, samt andra möten med de organisationer som är parter inom FAIRTRANS. Läs rapporten här. I samband med samma workshop togs även fram policyslutsatser […]

Lansering: Program för Kolinlagring i Jordbruksmark

Det är för mycket kol i luften och för lite kol i marken. Det ändrar vi på! I Svensk Kolinlagrings program får jordbrukare stöd för att ta kolinlagrande metoder i bruk på gården. Detta möjliggörs av företag och organisationer som ekonomiskt stöttar jordbrukarna. Tillsammans skapar vi framtidens kolinlagrande jordbruk. Varmt välkommen att ta del av […]

Workshop: Vad är en rättvis koldioxidbudget?

Syftet med dagen är att tillsammans skapa innehåll till de kunskapsunderlag som tillgängliggörs inom ramen för FAIRTRANS. Konsortiet inom FAIRTRANS har, utifrån sina verksamheter, jobbat med detta i olika utsträckning och med olika förkunskaper. Programmets vetenskapliga partners har därför sammanställt ett förslag till kunskapsunderlag, som sammanfattar aktuell forskning och policyutveckling i ämnet, med syfte att […]

Kick-off med forskare och samhällsrepresentanter, 27-28 september 2021

FAIRTRANS vision är att skapa en samhällstransformation som bidrar till att uppnå målen inom Parisavtalet, med respekt för de planetära gränserna och sociala målsättningar. Att utveckla klimatåtgärder som är socialt accepterade är en betydande del av programmet.  Tillsammans ska akademi, civilsamhälle och andra aktörer, med olika perspektiv, skapa vetenskapligt underbyggda strategier och ramverk som upplevs […]