Workshop: Vad är en rättvis koldioxidbudget?

Syftet med dagen är att tillsammans skapa innehåll till de kunskapsunderlag som tillgängliggörs inom ramen för FAIRTRANS. Konsortiet inom FAIRTRANS har, utifrån sina verksamheter, jobbat med detta i olika utsträckning och med olika förkunskaper. Programmets vetenskapliga partners har därför sammanställt ett förslag till kunskapsunderlag, som sammanfattar aktuell forskning och policyutveckling i ämnet, med syfte att […]

Kick-off med forskare och samhällsrepresentanter, 27-28 september 2021

FAIRTRANS vision är att skapa en samhällstransformation som bidrar till att uppnå målen inom Parisavtalet, med respekt för de planetära gränserna och sociala målsättningar. Att utveckla klimatåtgärder som är socialt accepterade är en betydande del av programmet.  Tillsammans ska akademi, civilsamhälle och andra aktörer, med olika perspektiv, skapa vetenskapligt underbyggda strategier och ramverk som upplevs […]