Workshops

FAIRTRANS på Bokmässan 2022

Nordens största kulturevenemang Bokmässan valde Klimatkrisen som sitt stora tema 2022. FAIRTRANS bidrog på flera vis till programmet, bland annat med och i panelsamtal och i juryn för Bokmässans bildningspris.
FAIRTRANS på Bokmässan 2022

FAIRTRANS PÅ BOKMÄSSAN 2022 

Ambitionen var att koppla ihop kultur och vetenskap för att engagera och mobilisera kring klimatet. Programmet togs fram av Bokmässan i samarbete med Stockholm Resilience Centre och Global Utmaning med finansiering från FORMAS informationsanslag. Under mässans fyra dagar den 25-28 september anordnades totalt 51 seminarier och samtal på temat Klimatkrisen. Nio samtal arrangerades som en del av FAIRTRANS vid den dedikerade klimatscenen. Många representanter från programmet, inklusive våra parter och styrelseledamöter, kom till Göteborg för att medverka i samtal om rättvis omställning.

Några av höjdpunkterna var panelsamtalen:

“Inte bara blommor och bin – varför är biologisk mångfald viktigt i klimatomställningen?” med Anna-Maria Fjellström, Luokta Mavas sameby, Karin Lexén, Naturskyddsföreningen, Thomas Hahn, Stockholm Resilience Centre, Lisa Röstlund, Dagens Nyheter samt Marika Haeggman, Albaeco som moderator.

“Människan i klimatomställningen – hur går vi från klimatoro till handlingskraft?” med Staffan Laestadius, KTH, Kirsti Jylhä, Institutet för framtidsstudier, Martin Hultman, Chalmers, Frida Hylander, Klimatpsykologerna samt Lisen Schultz, Stockholm Resilience Centre som moderator.

“Rättvis omställning till ett fossilfritt samhälle – hur gör vi?” med Laura Hartman, LO, Agneta Sandström, Sametinget, Leo Rudberg, Jordens Vänner, Mikael Karlsson, Uppsala universitet samt Anna Linell, Global Utmaning som moderator.

“Uproot the system – hur skapar vi snabb och rättvis samhällsförändring?” med Eva Alfredsson, KTH, Tove Ahlström, Global Utmaning, Esmeralda Sjögren, Auroramålet, Andreas Magnusson, Fridays for Future samt Maria Soxbo, Klimatklubben som moderator.

“Mat på bordet – nu och i framtiden?” med Johan Rockström, Potsdaminstitutet, Helen Rosengren, Lantbrukarnas riksförbund, Jessica Johansson, Svensk Kolinlagring, Jan Bertoft, Sveriges konsumenter, Karim Jebari, Institutet för framtidsstudier samt Fredrik Moberg, Stockholm Resilience Centre som moderator.

I juryn för Bokmässans bildningspris 2022 representerades FAIRTRANS av Anna Linell, Global Utmaning och Helene Karlsson, Stockholm Resilience Centre. Priset satte ljuset på bildningens roll i klimatfrågan och delades ut till författaren och opinionsbildaren Frida Berry Eklund, företrädare för organisationen Våra barns klimat.