Workshops

Vilka investeringar bör prioriteras för att Sverige ska nå en rättvis koldioxidbudget?

Så bör pengarna placeras av de industrier som släpper ut mest koldioxid i Sverige, enligt FAIRTRANS rapport #2: Investeringars betydelse för klimatomställningen
robin-sommer-wnOJ83k8r4w-unsplash

För att minska klimatpåverkande utsläpp är det nödvändigt att företag ställer om till en mer klimatsmart produktion. Men det kräver också att bolagen ’lägger pengarna där munnen är’, som det engelska uttrycket lyder. Det menar författarna till en policyrapport som tagits fram inom programmet FAIRTRANS.

Rapporten analyserar vilka investeringar de 15 industrier med störst koldioxidutsläpp i Sverige planerar att göra för att minska sina utsläpp. Genom omfattande investeringar i ny produktionsteknologi, koldioxiduppfångning och en övergång till biobränsle, skulle företagen kunna minska sina utsläpp med 78% under tio år, enligt studien. Rapporten analyserar också investeringarnas klimateffekter och jämför dessa med den resterande koldioxidbudgeten.

”De företag som släpper ut mest kan också göra störst skillnad för klimatomställningen genom att investera i minskade utsläpp”, säger författarna till rapporten.

Läs rapporten ’Investeringars betydelse för klimatomställningen’ här.