Workshops

Workshop #5: En rättvis och verksam klimatpolitik – vilka beslut behöver fattas? (Del 2 av 2)

I vårens stora workshop med FAIRTRANS samlades representanter från civilsamhälle, myndigheter och forskning för att enas om skarpa styrmedel för en rättvis omställning.

Under ledning av moderatorerna Mikael Karlsson, Eva Alfredsson, Roger Hildingsson, Oskar Lindgren, Anna Berg Grimstad, Helene Karlsson och Sofia Bernett fördjupade sig deltagarna i hur politiken kan utformas för att finna gemensam grund.

Diskussionerna täckte områden som investeringar, kompetensförsörjning, transporter, livsmedel och energi.

Samproduktion av ny kunskap är en nyckel i Fairtrans, och vi tackar alla våra parter som deltog och särskilt Saco, som stod värd denna gång.