Workshops

Workshop #1 Vad är en rättvis koldioxidbudget för Sverige?

Hela FAIRTRANS-konsortiet är inbjudet till att gemensamt utforska vad som kan anses vara en rättvis koldioxidbudget. Workshop äger rum 10 mars 2022 vid Stockholm Resilience Centre
Bild från Workshop ! - Vad är en rättvis koldioxidbudget för Sverige?

Syftet med dagen är att tillsammans skapa innehåll till de kunskapsunderlag som tillgängliggörs inom ramen för FAIRTRANS. Konsortiet inom FAIRTRANS har, utifrån sina verksamheter, jobbat med detta i olika utsträckning och med olika förkunskaper.

Programmets vetenskapliga partners har därför sammanställt ett förslag till kunskapsunderlag, som sammanfattar aktuell forskning och policyutveckling i ämnet, med syfte att ge alla deltagare en introduktion till dagen.

Slutsatser av dagens diskussion har påverkan på Sveriges vägval för klimatomställningen framöver, tex hur snabbt Sverige bör nå nollutsläpp ur ett globalt rättviseperspektiv. Det påverkar hur snabbt vi behöver ställa om och vilka åtgärder som är aktuella.

Under denna workshop går vi igenom och diskuterar kunskapsunderlaget och det interaktiva verktyget Carbon Budget Calculator.

På eftermiddagen hålls ett öppet efterföljande seminarium samt ett rundabordssamtal. Vi får en introduktion till vilka investeringar som planeras i Sverige för att klara klimatmålen, och hur stor del av Sveriges CO2-budget som används för dessa investeringar.

Efter mötet omarbetas kunskapsunderlaget. Delar av eftermiddagsseminariet kommer att göras tillgängligt som videomaterial på FAIRTRANS webb. Uppdateringar via #FAIRTRANS i sociala medier.