Workshops

Workshop #3 Coworking som potentiella arenor för att påskynda Sveriges klimatomvandling

15-16 mars håller Fairtrans en workshop om Digital Rättvisa i Östersund!
cowomen-ZKHksse8tUU-unsplash edit

Ett centralt tema för workshopen kommer vara Community Climate Commons, eller ’lokala klimatgemensamheter’ på svenska. Konceptet utgår ifrån Elinor Ostroms teorier som visade att människor genom samarbete kan förvalta gemensamma resurser på ett hållbart sätt. Det handlar om kollektiv mobilisering för att engagera fler människor att aktivt delta i klimatarbete och skapa samhällsförändring.

I den här videon berättar Johan Colding och Stefan Sjöberg från Högskolan i Gävle mer om vad Community Climate Commons innebär:

Community Climate Commons kan handla om klimatmobilisering genom olika kooperativ, organisationer eller rörelser som verkar för de förändringar som behövs för att motverka och anpassa samhället till klimatförändringar.

Ett konkret exempel på detta är Coworkingplatser. Många coworkinghubbar arbetar med att miljöanpassa sina verksamheter och lockar företag och enskilda som vill göra en skillnad i omställningen mot ett fossilfritt samhälle.

Drivande i den omställningen är våra samarbetspartners, The Remote Lab, som kommer vara värdar för workshopen i Östersund.

Hör dem berätta om sin verksamhet här: