Medborgarrådet: Sverige behöver vara lika enade om klimatet som försvaret

Sedan i mars har 60 slumpvis utvalda personer från hela landet medverkat i Sveriges första nationella medborgarråd om klimatet. Syftet var att komma fram till förslag på hur Sverige kan uppnå målen i Parisavtalet och berika och nyansera debatten om klimatfrågor. I sitt gemensamma uttalande och 22 övergripande förslag lyfter rådet fram att Sveriges miljömål […]

I helgen röstar medborgarrådet fram sina förslag

Livesändning måndag 20 maj kl 10:00 Rådsmedlemmarna presenterar måndagen den 20 maj medborgarrådets slutsatser för media och allmänhet. Livesändningen startar kl 10:00, följ den på Zoom eller LinkedIn. Alla expertföreläsningar finns nu på hemsidan Nu hittar du alla expertföreläsningar som medborgarrådet fått ta del av i sitt arbete här på vår hemsida. Där finns bland […]

Pressträff 20 maj: Nationellt medborgarråd presenterar förslag om klimatet

Sedan i mars har 60 personer från hela landet medverkat i Sveriges första nationella medborgarråd om klimatet. Medlemmarna valdes ut slumpvis med hjälp av en algoritm för att spegla det svenska samhället. Syftet med medborgarrådet är att låta det komma fram till genomtänkta och välinformerade förslag på hur Sverige kan ta sitt ansvar för att […]

Medborgarrådet tar fram rekommendationer för att minska Sveriges utsläpp

Hur kan 60 främlingar komma fram till och enas om rekommendationer för hur Sverige ska minska sina utsläpp? Här spelar processdesign och facilitering en stor roll! 1. Små grupper För att alla medlemmar ska få möjlighet att komma till tals och dela sina åsikter och perspektiv, har medborgarrådet delats in i flera mindre grupper med […]

Ta del av experternas föreläsningar för medborgarrådet

Tillsammans tillför de olika perspektiv på klimatutmaningarna och möjliga lösningar. Nu kan du titta på de första åtta föreläsningarna. Varje presentation är ungefär 10 minuter lång och finns här på vår hemsida. Klimatpolitiska rådets ordförande berättar om Sveriges utsläpp En av föreläsarna är Åsa Persson, ordförande i Klimatpolitiska rådet som granskar regeringens klimatpolitik. Här berättar […]

Medborgarrådet om klimatet tar fart: En överblick av den första helgen

Illustrationen visar en mindmap som sammanfattar innehållet som diskuterades under lördagens första session.

Lördagens program inleddes med hjärtliga välkomsthälsningar från medborgarrådets mentorer, Carolina Klüft och Sverker Sörlin. Carolina berörde ämnen som prestationsångest och den naturliga viljan att prestera väl när förväntningarna är höga. Sverker reflekterade över medlemmarnas roll som representanter av hela Sveriges mångfald och uttryckte sin nyfikenhet och förväntan inför de rekommendationer som skulle formas av medborgarrådet. […]

Nu börjar Medborgarrådet om klimatet!

Medborgarrådet om klimatet får uppmärksamhet i media Initiativet har redan fått en hel del uppmärksamhet i media. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari uttryckte sitt stöd i en intervju med Dagens Nyheter: ”Om vi ska lyckas med en rättvis omställning som är långsiktigt hållbar, måste medborgarnas röst få höras. Jag tycker därför att det är väldigt […]

Pressträff 7 mars: Nu startar Sveriges första nationella medborgarråd om klimatet

7 mars klockan 9:00 anordnar Stockholms universitet en pressträff med möjlighet att ställa frågor till nyckelpersoner: deltagare i medborgarrådet, forskarna bakom initiativet, facilitatorerna för deltagarnas diskussioner, samt mentorerna Carolina Klüft och Sverker Sörlin. Syftet med medborgarrådet är att låta en grupp slumpvis utvalda medborgare komma fram till genomtänkta och välinformerade förslag på hur Sverige kan […]

Så rekryterades medborgarrådets medlemmar

En av styrkorna med medborgarråd generellt, är att de är forum där människor med olika bakgrund och vitt skilda livserfarenheter kan mötas och tillsammans diskutera lösningar på komplexa problem. För att de förslag som medborgarrådet tar fram ska anses legitima, är det viktigt att medlemmarna speglar mångfalden av bakgrunder och åsikter i samhället. För att […]

Sveriges första nationella medborgarråd om klimatet kan visa vägen till omställningen

I mars 2024 startar Sveriges första nationella medborgarråd om klimatet. 50 deltagare väljs ut slumpvis genom vetenskapliga metoder så att rådet speglar Sveriges befolkning. Under åtta dagar kommer rådet att granska fakta, diskutera lösningar och komma fram till förslag på hur Sverige skulle kunna uppfylla sina åtaganden enligt Parisavtalet. Deltagarna är helt fria i sina […]