Sveriges första nationella medborgarråd om klimatet kan visa vägen till omställningen

I mars 2024 startar Sveriges första nationella medborgarråd om klimatet. 50 deltagare väljs ut slumpvis genom vetenskapliga metoder så att rådet speglar Sveriges befolkning. Under åtta dagar kommer rådet att granska fakta, diskutera lösningar och komma fram till förslag på hur Sverige skulle kunna uppfylla sina åtaganden enligt Parisavtalet. Deltagarna är helt fria i sina […]