Medborgarråd om klimatet

Sveriges första nationella medborgarråd om klimatet kan visa vägen till omställningen

Kan ett medborgarråd utforma hur Sverige skulle kunna leva upp till Parisavtalet? Det kommer att testas i vår av en sammanslutning av svenska universitet. Rådgivare är bland andra Bengt Westerberg, Lena Sommestad, PM Nilsson och Carolina Klüft.
Website header image - 2023-11-27T083659.250

I mars 2024 startar Sveriges första nationella medborgarråd om klimatet. 50 deltagare väljs ut slumpvis genom vetenskapliga metoder så att rådet speglar Sveriges befolkning. Under åtta dagar kommer rådet att granska fakta, diskutera lösningar och komma fram till förslag på hur Sverige skulle kunna uppfylla sina åtaganden enligt Parisavtalet. Deltagarna är helt fria i sina diskussioner och beslut, men får stöd av experter i arbetet med att föreslå en klimatpolitik för Sverige. I slutet av maj kommer de att rösta om förslagen och presentera sina slutsatser.

Medborgarråd om klimatet har tidigare genomförts i bland annat Frankrike, Danmark och Finland men aldrig tidigare i Sverige på nationell nivå. Deliberativa forum som dessa kompletterar den representativa demokratin och kan ge klimatdebatten en vitamininjektion. Förhoppningen är att bidra till en bättre diskussion om klimatfrågan som ofta tenderar att hamna i partipolitiska ställningskrig eller bli så tekniskt komplicerad att bara de mest insatta kan delta.

– Demokratin behöver utveckla sina arbetsformer för att inte stelna. Samhället förändras snabbt, och det behövs nya kanaler för människor att delta. Vi tror att allmänheten har mycket mer klokskap att bidra med i klimatdiskussionen än vad som kommer fram idag, säger Tim Daw, projektledare för medborgarrådet och docent i hållbarhetsvetenskap vid Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.

Som rådgivare och granskare i planeringen har en grupp från ett brett politiskt spektrum valts ut. Där ingår Bengt Westerberg, tidigare partiledare för Folkpartiet, Carolina Klüft, idrottsprofil och verksamhetschef för Generation Pep, PM Nilsson, tillträdande vd för tankesmedjan Timbro, Lena Sommestad, tidigare socialdemokratisk miljöminister, Ulrika Liljeberg, riksdagsledamot (C) för Dalarnas län, Jens Holm, kommunfullmäktigeledamot (V) i Stockholms stad, Agneta Sandström, företrädare för Sametinget, och Silvia Kakembo, byråchef på Arena Opinion.

– Jag ser fram emot att bidra till planeringen av medborgarrådet om klimatet. Det är viktigt att sammansättningen av deltagarna återspeglar samhället och att de får en pålitlig och balanserad information. Medborgarrådets rekommendationer kan då bli värdefulla inspel till beslutsfattare, säger Bengt Westerberg.

Läs mer om Medborgarråd om klimatet.

Har du frågor om medborgarrådet? Kontakta oss:

  • Tim Daw, projektledare för medborgarrådet om klimatet, docent i hållbarhetsvetenskap, Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet, tim.daw@su.se
  • Daniel Lindvall, doktor i sociologi, Uppsala universitet, daniel.lindvall@geo.uu.se