Medborgarråd om klimatet

Medborgarrådet om klimatet tar fart: En överblick av den första helgen

Den 9-10 mars startade Sveriges första nationella medborgarråd om klimatet. 60 personer i alla åldrar från hela Sverige träffades för första gången under två fullspäckade dagar. Läs vidare för att få reda på vad som skedde under helgen och vad som händer härnäst.
Illustrationen visar en mindmap som sammanfattar innehållet som diskuterades under lördagens första session.

Lördagens program inleddes med hjärtliga välkomsthälsningar från medborgarrådets mentorer, Carolina Klüft och Sverker Sörlin. Carolina berörde ämnen som prestationsångest och den naturliga viljan att prestera väl när förväntningarna är höga. Sverker reflekterade över medlemmarnas roll som representanter av hela Sveriges mångfald och uttryckte sin nyfikenhet och förväntan inför de rekommendationer som skulle formas av medborgarrådet.

Under helgen diskuterade medlemmarna centrala frågor som ”Hur skulle du beskriva din relation till klimatförändringarna?”, ”Vad är du mest rädd för att förlora?”, och ”Varför tror du att det är så svårt för oss som samhälle att göra förändringar?”. Dessa frågor ledde till tankeväckande reflektioner och öppnade upp för mångsidiga perspektiv på klimatfrågan.

”Hur skulle du beskriva din relation till klimatförändringarna?”, ”Vad är du mest rädd för att förlora?”, och ”Varför tror du att det är så svårt för oss som samhälle att göra förändringar?” var några av de frågor som medborgarrådets medlemmar diskuterade.

Förmiddagen fortsatte med föreläsningar från fyra talare inom olika kunskapsområden. Klimatologen Markku Rummukainen delade insikter om den vetenskapliga förståelsen bakom klimatförändringarna. Forskaren Naghmeh Nasiritousi lyfte fram internationella perspektiv och betydelsen av Parisavtalet. Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap, belyste klimatpolitikens roll och möjligheten till förändring. Därefter presenterade Klimatpolitiska rådets ordförande Åsa Persson verktyget Panorama och analyserade Sveriges utsläpp.

Åsa Persson presenterade en översikt över var Sveriges utsläpp kommer ifrån.

På söndagen utforskade medlemmarna klimatvetenskap genom kortspelet Climate Fresk. Dagen avslutades med inspirerande presentationer från ytterligare fyra talare. Lisen Schultz delade insikter om svenska storföretags inställning till klimatomställningen. Anders Wijkman från Romklubben diskuterade konsumtionens roll. Åsa Larsson Blind från Samerådet lyfte fram det samiska perspektivet på klimatförändringar och åtgärder i Sverige. Slutligen diskuterade professor Sverker C. Jagers attityder till klimatpolitik och politiska åtgärder.

Vill du ta del av expertföreläsningarna? Klicka här >>

När fortsätter medborgarrådet om klimatet?

Den första online-träffen är planerad till torsdag den 21 mars. Därefter kommer medborgarrådet att fortsätta att mötas online under ytterligare fyra tillfällen, fram tills att de återigen samlas fysiskt i Stockholm vid den sista träffen den 18-19 maj. Under dessa möten kommer deltagarna att få möjlighet att lyssna till fler talare, delta i diskussioner och börja arbeta med att formulera sina rekommendationer för framtida åtgärder mot klimatförändringarna.