Medborgarråd om klimatet

Nu börjar Medborgarrådet om klimatet!

Den 9 mars markerar starten för Sveriges första nationella medborgarråd om klimatet. I detta inlägg har vi samlat all relevant information för dig som vill hålla dig uppdaterad. Läs vidare för att få en översikt över medborgarrådets syfte och funktion, hur deltagarna rekryterades samt vilka kanaler du kan följa för att ta del av processen under våren.
Forskare som leder Medborgarrådet om klimatet bjöd in till presskonferens på Stockholm Resilience Centre för att berätta om initiativet. Foto: Johannes Ernstberger, Stockholm Resilience Centre

Medborgarrådet om klimatet får uppmärksamhet i media

Initiativet har redan fått en hel del uppmärksamhet i media. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari uttryckte sitt stöd i en intervju med Dagens Nyheter: ”Om vi ska lyckas med en rättvis omställning som är långsiktigt hållbar, måste medborgarnas röst få höras. Jag tycker därför att det är väldigt bra att Stockholm Resilience Center tar detta initiativ, så att den dialogen sker tillsammans med forskare och experter på området.” Forskaren Tim Daw, som leder arbetet med medborgarrådet, delade sina tankar med TV4 Nyheterna: ”Alla lösningar på klimatutmaningen måste förankras i demokrati, problem uppstår om man försöker driva igenom förändringar på ett toppstyrt och teknokratiskt sätt.”

”Om vi ska lyckas med en rättvis omställning som är långsiktigt hållbar, måste medborgarnas röst få höras.”

– Romina Pourmokhtari, Klimat- och miljöminister

Deltagare valdes ut genom demokratiskt lotteri

Rekryteringen av rådets deltagare skedde genom ett demokratiskt lotteri, där 7000 slumpmässigt utvalda personer tillfrågades att anmäla sitt intresse. Närmare 500 individer visade sig vara intresserade av att delta, och till slut valdes 60 personer från olika delar av landet ut för att representera Sveriges mångfald. Läs mer om hur processen gick till här >>

Kartan visar varifrån i landet deltagarna har rekryterats.

Rådets första möte

Medborgarrådets främsta uppdrag är att besvara frågan: ”Hur bör vi i Sverige minska utsläppen i enlighet med Parisavtalet?” med speciellt fokus på transport och mobilitet. Det första mötet för rådet äger rum under helgen den 9-10 mars. Där kommer deltagarna att få möjlighet att lära känna varandra samt lyssna på presentationer från ledande experter inom olika relevanta kunskapsområden.

Anna Sanne Göransson på demokrati-labbet Digidem Lab kommer att leda medborgarrådets träffar.

Totalt kommer 15 expertföreläsare att presentera olika teman för medborgarrådet under vårens gång, med målet att ge deltagarna olika perspektiv på klimatfrågan. Föreläsningarna går nu att hitta här >>