Medborgarråd om klimatet

Medborgarrådet tar fram rekommendationer för att minska Sveriges utsläpp

Nu är det dags för medborgarrådet att fram rekommendationer för att leva upp till Parisavtalets mål. Vid den sista träffen helgen 18-19 maj röstar medlemmarna om vilka rekommendationer som ska bli en del av medborgarrådets slutsatser.
For graphic manual(6)

Hur kan 60 främlingar komma fram till och enas om rekommendationer för hur Sverige ska minska sina utsläpp? Här spelar processdesign och facilitering en stor roll!

1. Små grupper
För att alla medlemmar ska få möjlighet att komma till tals och dela sina åsikter och perspektiv, har medborgarrådet delats in i flera mindre grupper med cirka tio medlemmar i varje grupp.

2. Bygga förtroende
Diskussionsledarna från Digidem Lab skapar en trygg miljö för medlemmarna genom gemensamma regler och förhållningssätt.

Illustration av medborgarrådets träffar och innehåll (grafik: Digidem Lab).

3. Börja med målet
Medlemmarna börjar med att föreställa sig det samhälle de vill ha. Med detta som mål diskuterar de vad som behöver förändras i samhället för att uppnå målbilden.

4. Diskutera, avväga, formulera
Diskussioner och avväganden är av stor vikt för processen. Medlemmarna skriver först egna förslag, som de sedan delar i mindre grupper. De diskuterar, försöker förstå varandra och formar sina förslag så att de tar hänsyn till olika perspektiv.

5. Prioritera
Alla rekommendationer från samtliga grupper skickas sedan ut till medborgarrådet. Medlemmarna läser då var för sig igenom och prioriterar de förslag som de anser är viktigast. På så sätt skapas en bättre uppfattning om vad rådet som helhet tycker. Detta är viktigt för att rekommendationerna ska vara gemensamma och inte spegla enskilda personers åsikter.

Steg fyra och fem upprepas sedan för att komma fram till medborgarrådets slutliga rekommendationer.

“Det är väldigt spännande och ärofyllt att vara med. Jag hoppas det mynnar ut i konkreta förslag som politikerna kan ta till sig och väva in i klimatpolitiken. Det är inspirerande även om det är ett tungt ämne som gör en ganska dyster, men det känns skönt att vara delaktig.” – Denise, medlem i medborgarrådet om klimatet, Natursidan 17 mars

Medborgarrådet har röstat fram kompletterande experter att träffa

För att stötta medborgarrådets diskussioner har medlemmarna fått lyssna till några av Sveriges främsta experter på klimatfrågor. Vid den senaste träffen fick medlemmarna själva lägga fram förslag på ytterligare experter som de önskar få ställa frågor till vid nästa träff den 25 april.

För att få en bättre förståelse för varför vi misslyckats med att implementera lösningarna som föreslås av forskare vill rådet träffa experter inom beteendevetenskap och miljöekonomi. Därför kommer rådet få lyssna till:

  • Annika Nordlund, docent i miljö- och socialpsykologi och ledamot i Klimatpolitiska rådet,
  • Åsa Knaggård, docent i statsvetenskap med fokus på hur politiska beslutsprocesser går till.

Medborgarrådet ville också lära sig mer om batterier och vad som kan göra dem mer eller mindre hållbara. Därför får de ställa frågor till:

  • Per Elinder Liljas, journalist baserad i Sydostasien som bland annat undersökt konsekvenserna av de mineraler som används i batterier,
  • André Månberger, forskare inom miljö- och energisystem, om vad ökad användning av mineraler kan innebära i övergången mot ett elektrifierat och fossilfritt samhälle.

Slutligen önskade medborgarrådet veta mer om den nuvarande regeringens klimatpolitik från någon som varit med och tagit fram den, i vilket syfte de kommer att få träffa:

  • PM Nilsson, VD på Timbro och tidigare statssekreterare hos statsminister Ulf Kristersson.

Nya expertföreläsningar på webben!

Vi uppdaterar löpande hemsidan med nya expertföreläsningar. Bland de senast tillagda finns Sven Hunhammar, måldirektör på Trafikverket. Se Svens presentation ”Hur kan transportsektorn nå sina klimatmål?” från den 11 april här.

Samtliga experter hittar du på vår hemsida under Experter och rådgivare.