Medborgarråd om klimatet

Ta del av experternas föreläsningar för medborgarrådet

För att stötta medborgarrådets diskussioner ger några av Sveriges främsta experter korta presentationer för medlemmarna.
Åsa Persson presenterade en översikt över var Sveriges utsläpp kommer ifrån.

Tillsammans tillför de olika perspektiv på klimatutmaningarna och möjliga lösningar. Nu kan du titta på de första åtta föreläsningarna. Varje presentation är ungefär 10 minuter lång och finns här på vår hemsida.

Klimatpolitiska rådets ordförande berättar om Sveriges utsläpp

En av föreläsarna är Åsa Persson, ordförande i Klimatpolitiska rådet som granskar regeringens klimatpolitik. Här berättar hon för medborgarrådet om Sveriges utsläpp och klimatmål. Se föreläsningen här.

Transportutsläpp i fokus

Efter en första helgträff tillsammans i Stockholm går medborgarrådet in i en fas med digitala träffar. Under fem torsdagskvällar från mars till maj ses rådet för att diskutera hur Sverige kan uppfylla sina åtaganden i Parisavtalet, med fokus på att sänka utsläppen från transporter. Hur kan Sveriges mobilitet se ut när vi minskat utsläppen i enlighet med Parisavtalet? Och vad behöver förändras för att vi ska kunna nå dit?

Inför diskussionerna vid träffen den 21 mars fick de lyssna till följande fyra talare:

  • Hur kan transportsektorn nå sina klimatmål? av Sven Hunhammar, måldirektör, Trafikverket
  • Omställning till hållbar mobilitet i städer, av Karolina Isaksson, professor i transportpolicy och transportplanering, Statens Väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
  • Hur kan klimatpåverkan från flyg minska? av Jörgen Larsson, seniorforskare i fysisk resursteori, Chalmers Tekniska Högskola
  • Maria Bratt Börjesson, professor i transportekonomi, Statens Väg- och transportforskningsinstitut (VTI) kommenterade presentationerna.

“Det är intressant att få lyssna på folk som man i vanliga fall inte skulle ha möjlighet att få höra.” – Sebastian, medlem i medborgarrådet om klimatet, Jönköpingsposten 27 mars

Den 11 april träffas medborgarrådet igen

Medborgarrådet träffas online nästa gång torsdag den 11 april. Då kommer de bland annat att få lyssna på presentationer om:

  • Ekonomiska klimatstyrmedel inom transportområdet, av Bengt Johansson, docent i miljö- och energisystem, Lunds Tekniska Högskola
  • Vägskatt för person- och lastbilar, av Anders Roth, mobilitetsexpert, IVL Svenska miljöinstitutet.
  • Elektrifiering och biobränsle, av Frances Sprei, biträdande professor i hållbar mobilitet, Chalmers Tekniska Högskola

Medlemmarna kommer också få möjlighet att föreslå fler experter som de vill bjuda in att föreläsa för rådet. På så sätt kan de själva komplettera kunskapsstödet om de saknar något perspektiv för att komma framåt i diskussionerna.

Efter fem digitala träffar samlas medborgarrådet återigen i Stockholm den 18-19 maj för sin sista träff. Medlemmarna kommer då att överlämna sina slutsatser till politiker från riksdagspartierna.

Möt medborgarrådets medlemmar på Instagram

Följ oss på Instagram för att få en närmare inblick i medborgarrådets process och träffa rådsmedlemmarna. De är mellan 17 och 80 år och kommer från hela Sverige. Gå till “Höjdpunkter” i vår instagramprofil för att se intervjuer med några av dem.

“Förhoppningen är väl att lilla jag kan bidra till någonting som kan leda till framsteg.” – Ulrika, medlem i medborgarrådet om klimatet, SVT Nyheter 9 mars