Medborgarråd om klimatet

Pressträff 7 mars: Nu startar Sveriges första nationella medborgarråd om klimatet

Hur bör Sverige sänka utsläppen i enlighet med Parisavtalet? Den frågan ska Sveriges första nationella medborgarråd om klimatet ta sig an under våren. Med start 9-10 mars samlas 60 slumpvis utvalda personer från hela landet i Stockholm för medborgarrådets första träff.
antenna-cw-cj_nFa14-unsplash(1)

7 mars klockan 9:00 anordnar Stockholms universitet en pressträff med möjlighet att ställa frågor till nyckelpersoner: deltagare i medborgarrådet, forskarna bakom initiativet, facilitatorerna för deltagarnas diskussioner, samt mentorerna Carolina Klüft och Sverker Sörlin.

Syftet med medborgarrådet är att låta en grupp slumpvis utvalda medborgare komma fram till genomtänkta och välinformerade förslag på hur Sverige kan ta sitt ansvar för att uppnå målen i Parisavtalet. Ambitionen är att medborgarrådet ska berika och nyansera den offentliga och politiska debatten om klimatfrågor.

Medborgarrådets deltagare har rekryterats genom ett ”demokratiskt lotteri”. En inbjudan skickades ut till 7 000 personer baserade på uppgifter från Statens personadressregister (SPAR). Nästan 500 mottagare anmälde intresse för att vara med. Av dessa valdes 60 ut med hjälp av en algoritm för att spegla det svenska samhället.

– Jag är väldigt glad att så många var intresserade av att vara med i medborgarrådet. Det tyder på ett stort engagemang, vilket bäddar för värdefulla diskussioner där olika erfarenheter och perspektiv möts, säger Tim Daw, hållbarhetsforskare vid Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och projektledare för medborgarrådet.

Deltagarna kommer att diskutera, lära av varandra och ta ställning till olika argument. Till stöd har de några av Sveriges främsta forskare och experter, som kommer att presentera sina kunskapsområden. I slutet av maj presenterar medborgarrådet sina framröstade förslag. Riksdagspartiernas klimatpolitiska talespersoner kommer att bjudas in att ta del av förslagen.

Anmälan till pressträff – på plats eller digitalt

Datum: 7 mars klockan 09:00-10:00
Plats: Stockholm Resilience Centre, Albanovägen 28, Stockholm. Digital medverkan möjlig via Zoom. Länk skickas ut efter anmälan. Endast föranmälda deltagare.
Anmälan: senast den 7 mars klockan 08:00 till Per Larsson, koordinator för forskningskommunikation, Stockholms universitet, per.larsson@su.se

För frågor om medborgarrådet

  • Tim Daw, projektledare för medborgarrådet om klimatet, docent i hållbarhetsvetenskap, Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet, tim.daw@su.se
  • Daniel Lindvall, doktor i sociologi, Uppsala universitet, daniel.lindvall@geo.uu.se
  • Sofia Bernett, kommunikatör, Stockholm Resilience Centre, sofia.bernett@su.se

 

Läs mer om medborgarrådet om klimatet här >>