FAIRTRANS lanserar årsrapporten för 2023

Ännu ett år har gått, och FAIRTRANS är stolta över att presentera resultaten från 2023, ett år som präglats av framgångar och enastående engagemang från alla involverade parter. Vi är särskilt stolta över våra publikationer i högt rankade tidskrifter såsom Nature Climate Change och Ecological Economics. Dessa framgångar visar på den höga kvalitet och relevans […]

Forskarmöte #3: Reflektioner och halvtidsinsikter

Fairtrans samlade nyligen sina forskare på Stockholm Resilience Centre för en tvådagars workshop. Målet var att presentera pågående forskning och skapa utrymme för långsamma samtal och djupa reflektioner. Under workshopen organiserade varje arbetspaketledare en 75-minuters session, där vetenskapliga problem och insikter delades. Mötet avslutades med en öppen diskussion om framväxande mönster och utmaningar.   Läs […]

Forskarmöte #2: Från svenskars attityder till klimatomställning till strategiska vägar för klimaträttvisa

Den första dagen av mötet inkluderade presentationer om svenskars attityder till klimatomställning, vikten av rättvisa för allmänhetens stöd, och rollen av vanor för hållbar beteendeförändring. Därefter följde bland annat diskussioner om lärande och undervisning om rättvisa, med fokus på medborgarnas klimatarbete. Dag två riktade in sig på ämnen som effektiva utsläpp och kolinlagring, skogsbrukets utveckling […]

Fairtrans Årsrapport 2021-2022

Mycket har hänt inom Fairtrans sen programmets kick-off i september 2021. Det har publicerats flitigt i vetenskapliga journaler, genomförts flera större arbetsmöten och seminarier, och våra forskare har vid upprepade tillfällen varit synliga på vetenskapliga konferenser och i media. Under 2022 höll Fairtrans två workshops och rundabordssamtal tillsammans med våra parter inom folkrörelser. Dessa tillfällen […]

Forskarmöte #1 2023

Fairtrans forskargrupp

Presentationer och diskussioner hölls på följande teman med ett urval av forskare och forkningsparter i Fairtrans – Climate Transformations in Industry and Labour Lisen Schultz, Stockholm universitet (SRC), Eva Alfredson, Uppsala universitet. Mikael Malmeus, IVL. – Governance Innovations for Climate Transformation Sarah Cornell, Thomas Hahn & Tim Daw, Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. – […]

FAIRTRANS forskare på vetenskapliga konferensen NESS, 7 -9 juni, 2022

FAIRTRANS på NESS

Årets tema för den vetenskapliga konferensen Nordic Environmental Social Science (NESS), är ”Emergency and transformation” och flera av Fairtrans forskare deltar på scen. Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap vid Uppsala universitet, modererar programmets inledande keynote med Karin Bäckstrand, Professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning (Stockholms universitet) . ‘The politics of transformation to fossil-free society: Sweden’s path toward […]

Urbana gemensamheter för en fossilfri framtid

Med utgångspunkt i tidigare forskning sammanfattas insikter om ”klimatallmänningar” och vilken roll dessa har för klimatomställning i svenska stadsområden. I en ny artikel med titeln Urban Commons and Collective Action to Address Climate Change i den vetenskapliga tidskriften Social Inclusion presenterar forskarna nya insikter om allmänningens roll för en klimatomställning. Klimatallmänningar representerar gemensamheter där lokala […]

Forest owners should consider mixed forests or continuous cover forestry

Forest management and the sustainability of forestry is a hot potato in Sweden. One of the most controversial issues is whether the current model, which is focused on clear-cutting and spruce dominance, should be complemented with continuous cover management and mixed forests. What will be most valuable for landowners and society at large? And how […]

Nationellt forskningsperspektiv på klimaträttvisa

Bild på dator i rum med grön växt

Klimaträttvisa inför COP-26 – vad säger forskningen? Den senaste IPCC-rapporten visade tydligt att det är bråttom att bromsa klimatförändringarna. I november träffas förhandlare från världens länder vid COP26 – det viktigaste klimatmötet under FN:s klimatkonvention sedan Parisavtalet. Det är nu dags för länderna att lägga fram ambitiösa mål för utsläppsminskningar till 2030 som på sikt […]

Enkät om globala klimatinställningar

Läs om enkäten, där FAIRTRANS inkluderat Sverige, på Stockholm Resilience Centres hemsida: https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2021-08-17-73-of-people-believe-earth-approaching-tipping-points.html