Fairtrans Årsrapport 2021-2022

Mycket har hänt inom Fairtrans sen programmets kick-off i september 2021. Det har publicerats flitigt i vetenskapliga journaler, genomförts flera större arbetsmöten och seminarier, och våra forskare har vid upprepade tillfällen varit synliga på vetenskapliga konferenser och i media. Under 2022 höll Fairtrans två workshops och rundabordssamtal tillsammans med våra parter inom folkrörelser. Dessa tillfällen […]

Forskarmöte #1 2023

Fairtrans forskargrupp

Presentationer och diskussioner hölls på följande teman med ett urval av forskare och forkningsparter i Fairtrans – Climate Transformations in Industry and Labour Lisen Schultz, Stockholm universitet (SRC), Eva Alfredson, Uppsala universitet. Mikael Malmeus, IVL. – Governance Innovations for Climate Transformation Sarah Cornell, Thomas Hahn & Tim Daw, Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. – […]

FAIRTRANS forskare på vetenskapliga konferensen NESS, 7 -9 juni, 2022

FAIRTRANS på NESS

Årets tema för den vetenskapliga konferensen Nordic Environmental Social Science (NESS), är ”Emergency and transformation” och flera av Fairtrans forskare deltar på scen. Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap vid Uppsala universitet, modererar programmets inledande keynote med Karin Bäckstrand, Professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning (Stockholms universitet) . ‘The politics of transformation to fossil-free society: Sweden’s path toward […]

Urbana gemensamheter för en fossilfri framtid

Med utgångspunkt i tidigare forskning sammanfattas insikter om ”klimatallmänningar” och vilken roll dessa har för klimatomställning i svenska stadsområden. I en ny artikel med titeln Urban Commons and Collective Action to Address Climate Change i den vetenskapliga tidskriften Social Inclusion presenterar forskarna nya insikter om allmänningens roll för en klimatomställning. Klimatallmänningar representerar gemensamheter där lokala […]

Forest owners should consider mixed forests or continuous cover forestry

Forest management and the sustainability of forestry is a hot potato in Sweden. One of the most controversial issues is whether the current model, which is focused on clear-cutting and spruce dominance, should be complemented with continuous cover management and mixed forests. What will be most valuable for landowners and society at large? And how […]

Nationellt forskningsperspektiv på klimaträttvisa

Bild på dator i rum med grön växt

Klimaträttvisa inför COP-26 – vad säger forskningen? Den senaste IPCC-rapporten visade tydligt att det är bråttom att bromsa klimatförändringarna. I november träffas förhandlare från världens länder vid COP26 – det viktigaste klimatmötet under FN:s klimatkonvention sedan Parisavtalet. Det är nu dags för länderna att lägga fram ambitiösa mål för utsläppsminskningar till 2030 som på sikt […]

Enkät om globala klimatinställningar

Läs om enkäten, där FAIRTRANS inkluderat Sverige, på Stockholm Resilience Centres hemsida: https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2021-08-17-73-of-people-believe-earth-approaching-tipping-points.html