Forskning

Urbana gemensamheter för en fossilfri framtid

Ny publikation: Klimatallmänningar representerar gemensamheter och samägda tillgångar som simultant stärker civilsamhällets möjligheter att bidra till klimatomställningen.

Med utgångspunkt i tidigare forskning sammanfattas insikter om ”klimatallmänningar” och vilken roll dessa har för klimatomställning i svenska stadsområden. I en ny artikel med titeln Urban Commons and Collective Action to Address Climate Change i den vetenskapliga tidskriften Social Inclusion presenterar forskarna nya insikter om allmänningens roll för en klimatomställning. Klimatallmänningar representerar gemensamheter där lokala samhällen kan mobilisera tillsammans för att skapa samägda tillgångar med låga koldioxidutsläpp som samtidigt stärker civilsamhällets möjligheter att bidra till klimatomställningen. Artikeln identifierar några viktiga faktorer för utformandet av klimatallmänningar, för att de ska kunna accelerera en transformation mot en fossilfri framtid.

Läs mer här

 

Prenumerera på FAIRTRANS nyhetsbrev

Skicka in dina uppgifter och håll dig uppdaterad.


Programmet finansieras av 


FAIRTRANS finansieras gemensamt av Mistra och Formas. Formas medel är en del av det nationella forskningsprogrammet för klimat. Läs mer om NFP Klimat.

Forskningsprogrammet  Fairtrans, ska med civilsamhällets erfarenheter och engagemang underlätta och påskynda en rättvis klimatomställning.

 Kontakt: info@fairtrans.nu