Research

Fairtrans Årsrapport 2021-2022

Fairtrans lanserar programmets första årsrapport!
Fairtrans årsrapport 2021 2022 bild

Mycket har hänt inom Fairtrans sen programmets kick-off i september 2021. Det har publicerats flitigt i vetenskapliga journaler, genomförts flera större arbetsmöten och seminarier, och våra forskare har vid upprepade tillfällen varit synliga på vetenskapliga konferenser och i media.

Under 2022 höll Fairtrans två workshops och rundabordssamtal tillsammans med våra parter inom folkrörelser. Dessa tillfällen har sedan mynnat ut i olika syntesrapporter, samt beräkningar av rättvisa koldioxidbudgetar i Sverige.

Alla dessa aktiviteter har genomsyrats av övertygelsen att en önskvärd och rättvis transformation till ett fossilfritt välfärdssamhälle endast kan ske genom fördjupad demokrati.

Lär dig mer om programmet och vad vi åstadkom under 2021 och 2022 genom att läsa vår årsrapport här.