Research

FAIRTRANS lanserar årsrapporten för 2023

FAIRTRANS presenterar resultaten från sitt händelserika år 2023. Bland framgångarna räknas genomförandet av en kurs i fackligt ledarskap för rättvis klimatomställning och upptakten inför starten av Svergies första medborgarråd om klimatet.

Ännu ett år har gått, och FAIRTRANS är stolta över att presentera resultaten från 2023, ett år som präglats av framgångar och enastående engagemang från alla involverade parter.

Vi är särskilt stolta över våra publikationer i högt rankade tidskrifter såsom Nature Climate Change och Ecological Economics. Dessa framgångar visar på den höga kvalitet och relevans som vårt arbete har inom den vetenskapliga världen.

En av de mest betydelsefulla prestationerna under 2023 var genomförandet av den banbrytande utbildningen ”Fackligt ledarskap för en rättvis klimatomställning”. Med deltagare från 20 fackförbund, inklusive ledarna för LO, TCO och Saco, har denna utbildning blivit en milstolpe för FAIRTRANS och ett kraftfullt verktyg för att främja hållbarhet inom fackföreningsrörelsen.

FAIRTRANS har även fått betydande uppmärksamhet i media under året, inklusive en större artikel i Dagens Nyheter om det kommande Medborgarrådet om klimatet. Detta råd, bestående av 60 slumpvis utvalda medborgare som representerar Sveriges befolkning, kommer att spela en avgörande roll i att forma Sveriges framtida klimatpolitik i enlighet med Parisavtalet.

Vi har också framgångsrikt samlat in över 5000 svar i en nationell undersökning om svenskarnas attityder till klimat- och energiomställningen. Denna databas utgör nu en viktig resurs för vår fortsatta forskning och kommer att bidra till flera vetenskapliga publikationer och rapporter i framtiden.

Två workshops hölls under året med våra samarbetspartners. Den första ägde rum hos The Remote Lab i Östersund och fokuserade på klimaträttvisa inom digitaliseringen, medan den andra hölls hos TCO i Stockholm och behandlade klimatpolitikens roll. Dessa workshops har bidragit till att forma framtida policyrekommendationer och fördjupa vårt samarbete med våra parter.

Vi har också expanderat vårt nätverk genom att välkomna tre nya parter: Solidar, Cykelfrämjandet och Fackförbundet Ledarna. Deras engagemang och expertis kommer att vara ovärderliga tillgångar för Fairtrans framtida arbete.

Under året hölls även två forskarkonferenser där över 30 forskare från FAIRTRANS deltog. Dessa konferenser har främjat kunskapsutbyte och samarbete över våra olika forskningsområden och har bidragit till att ytterligare stärka vårt forskningsprogram.

Årsrapporten för 2023 visar tydligt på Fairtrans fortsatta framgångar och betydande framsteg mot en mer hållbar framtid. Vi ser fram emot att fortsätta vårt arbete med att främja klimaträttvisa och samarbeta med våra partners för att skapa positiv förändring.

Läs Fairtrans årsrapport 2023 här >>