Research

Forskarmöte #2: Från svenskars attityder till klimatomställning till strategiska vägar för klimaträttvisa

FAIRTRANS inledde hösten med att samla programmets forskare på Stockholm Resilience Centre för två intensiva dagar av vetenskapliga diskussioner och framåtblickande planer.
Fairtrans forskare samlade för forskarmöte. Foto: Minda Holm, Stockholm Resilience Centre

Den första dagen av mötet inkluderade presentationer om svenskars attityder till klimatomställning, vikten av rättvisa för allmänhetens stöd, och rollen av vanor för hållbar beteendeförändring. Därefter följde bland annat diskussioner om lärande och undervisning om rättvisa, med fokus på medborgarnas klimatarbete.

Dag två riktade in sig på ämnen som effektiva utsläpp och kolinlagring, skogsbrukets utveckling i Tyskland, och utmaningar med utsläpp och ojämlikhet i Sverige. Mötet avslutades med en reflektionssession och diskussioner om programmets framtida fas.

Forskningsmötet hos FAIRTRANS var en framgångsrik sammankomst där forskare fördjupade sig i centrala frågor kring klimaträttvisa och skapade en grund för fortsatt arbete inom området. Tack till alla medverkande för engagemanget och insatserna!