Research

Forskarmöte #1 2023

För första gången träffades programmets alla forskare, för att ge en överblick av forskningsaktiviteter på gång inom programmet.
Fairtrans forskargrupp

Presentationer och diskussioner hölls på följande teman med ett urval av forskare och forkningsparter i Fairtrans

– Climate Transformations in Industry and Labour

Lisen Schultz, Stockholm universitet (SRC), Eva Alfredson, Uppsala universitet. Mikael Malmeus, IVL.

– Governance Innovations for Climate Transformation

Sarah Cornell, Thomas Hahn & Tim Daw, Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.

– Public Acceptance of Climate Policies

Daniel Lindvall, Laila Mendy, Oskar Lindgren, Uppsala university och Stephan Barthel, Gävle university (HIG)

– Civic Climate Action and Digitized Behavioural Change

Johan Colding, Stefan Sjöberg, Gävle university (HIG), Nataliya Stryamets, SLU, Anna Rex & Maria Svensson Wiklander, Remote Lab

– Fair Climate Policy Instruments

Daniel Lindvall, Mikael Karlsson, Uppsala university. Tatiana Sokolova, Södertörns högskola

Publicerad forskning listas under Research (klicka här)