Ethel Forsberg

Ethel är utbildad landskapsarkitekt med erfarenhet från många olika verksamheter och i seniora roller, bland annat vid Region Gotland, Lantbrukarnas Riksförbund, Miljödepartementet, Miljöförvaltningen vid Stockholms stad, och Kooperativa Förbundet. Som generaldirektör vid Kemikalieinspektionen (KEMI), drev Ethel igenom REACH-förordningen, för en starkare kemikalielagstiftning inom hela EU. Efter sin tid som samhällsbyggnadsdirektör vid Region Gotland utsågs hon […]