Kristian Skånberg

Hans forskning är grundad i nationalekonomi med hållbarhetsinriktning och tangerar företagsekonomi och systemekologi. Kristian har jobbat mot både politik, fack, industri, olika myndigheter och forskningsinstitut och jobbar just nu på en rapport för facken om systemproduktivitet och breddade beslutsunderlag för hållbarhet. Kristian är även styrelseordförande för stiftelsen Signatur som stöder musikprojekt för social hållbarhet.

Leo Rudberg

I sin opinionsbildning fokuserar han särskilt på frågor om hur klimatkrisen hänger ihop med förtryck av urfolk, flyktingar och andra utsatta grupper. Leos bakgrund spänner över flera olika miljöorganisationer och han föreläser ofta på olika skolor, konferenser och folkhögskolor. Leo har även varit krönikör för tidningen Syre och Natursidan.se, samt tidigare ordförande för Fältbiologerna.

Pernilla Bergmark

I denna roll är hon ansvarig för utvecklingen av indikatorer och insikter för att följa hållbarhetsarbetet hos kapitalägare, kapitalförvaltare, banker och försäkingsbolag över tid. Pernilla Bergmark är också Research Fellow på Exponential Roadmap Initiative och har tidigare fokuserat på forskning och standardisering kring den digitala sektorns klimat- och miljöpåverkan.

Helén Rosengren

Hon besitter bred erfarenhet av LRF:s verksamhetsövergripande projekt med fokus på miljöfrågor, samhällsplanering, näringspolitik och påverkansarbete regionalt och lokalt och har tidigare arbetat som bland annat miljöansvarig, kommunekolog och lärare. Helén är aktiv i styrelsen för Lantbruksmuséet i Alnarp och har stort intresse och engagemang i frågor som rör jord- och skogsbrukets klimatpåverkan och dess […]

Ethel Forsberg

Ethel är utbildad landskapsarkitekt med erfarenhet från många olika verksamheter och i seniora roller, bland annat vid Region Gotland, Lantbrukarnas Riksförbund, Miljödepartementet, Miljöförvaltningen vid Stockholms stad, och Kooperativa Förbundet. Som generaldirektör vid Kemikalieinspektionen (KEMI), drev Ethel igenom REACH-förordningen, för en starkare kemikalielagstiftning inom hela EU. Efter sin tid som samhällsbyggnadsdirektör vid Region Gotland utsågs hon […]