Helén Rosengren

Ledamot
Helén Rosengren är utbildad landskapsarkitekt som under många år verkat som regionchef för Lantbrukarnas Riksförbund Skåne.

Hon besitter bred erfarenhet av LRF:s verksamhetsövergripande projekt med fokus på miljöfrågor, samhällsplanering, näringspolitik och påverkansarbete regionalt och lokalt och har tidigare arbetat som bland annat miljöansvarig, kommunekolog och lärare. Helén är aktiv i styrelsen för Lantbruksmuséet i Alnarp och har stort intresse och engagemang i frågor som rör jord- och skogsbrukets klimatpåverkan och dess möjlighet att bidra till en fossilfri samhällsutveckling.