Ethel Forsberg

Ordförande
Ethel Forsberg har över 40 års yrkeserfarenhet inom miljöområdet och har haft ett flertal regeringsuppdrag att genomföra offentliga utredningar. 

Ethel är utbildad landskapsarkitekt med erfarenhet från många olika verksamheter och i seniora roller, bland annat vid Region Gotland, Lantbrukarnas Riksförbund, Miljödepartementet, Miljöförvaltningen vid Stockholms stad, och Kooperativa Förbundet. Som generaldirektör vid Kemikalieinspektionen (KEMI), drev Ethel igenom REACH-förordningen, för en starkare kemikalielagstiftning inom hela EU. Efter sin tid som samhällsbyggnadsdirektör vid Region Gotland utsågs hon till Generaldirektör för forskningsrådet FORTE, som finansierar forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Ethel har även skrivit boken Makt, Plast, Gift & Våra Barn (2014), som skapade avtryck i riksdagen via Konstitutionsutskottet. Ethel är idag pensionär, fortsatt eftersökt med sin kompetens och innehar nuvarande styrelseuppdrag inom både forskning och näringsliv.