Kristian Skånberg

Ledamot
Kristian Skånberg är i forskare framtidsstudier och forskningschef på Jernkontoret – stålindustrins branschorganisation.

Hans forskning är grundad i nationalekonomi med hållbarhetsinriktning och tangerar företagsekonomi och systemekologi. Kristian har jobbat mot både politik, fack, industri, olika myndigheter och forskningsinstitut och jobbar just nu på en rapport för facken om systemproduktivitet och breddade beslutsunderlag för hållbarhet. Kristian är även styrelseordförande för stiftelsen Signatur som stöder musikprojekt för social hållbarhet.