Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle har cirka 16 000 studenter och erbjuder ett sextiotal utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar. Genom tvärvetenskaplig forskning inom fyra strategiska områden – Hållbar stadsutveckling, Hälsofrämjande arbete, Innovativt lärande samt Intelligent industri – bidrar Högskolan till att bemöta många av de utmaningar som vårt samhälle står inför. https://www.hig.se/