Lansering: Program för Kolinlagring i Jordbruksmark

Svensk kolinlagring investeringsverktyg

Det är för mycket kol i luften och för lite kol i marken. Det ändrar vi på! I Svensk Kolinlagrings program får jordbrukare stöd för att ta kolinlagrande metoder i bruk på gården. Detta möjliggörs av företag och organisationer som ekonomiskt stöttar jordbrukarna. Tillsammans skapar vi framtidens kolinlagrande jordbruk. Varmt välkommen att ta del av […]

Nationellt forskningsperspektiv på klimaträttvisa

Bild på dator i rum med grön växt

Klimaträttvisa inför COP-26 – vad säger forskningen? Den senaste IPCC-rapporten visade tydligt att det är bråttom att bromsa klimatförändringarna. I november träffas förhandlare från världens länder vid COP26 – det viktigaste klimatmötet under FN:s klimatkonvention sedan Parisavtalet. Det är nu dags för länderna att lägga fram ambitiösa mål för utsläppsminskningar till 2030 som på sikt […]