Partners

På den här sidan får du veta mer om FAIRTRANS partners och deras klimatarbete.

Partnersidor öppnas som separata. Här svaras på 3 frågor: 

– Hur bidrar er verksamhet till klimatomställningen
(På vilka sätt kopplar organisationens mål till klimatomställningen? länk t klimatpolicy etc.)

– Vad behöver finnas på plats för att din organisation ska möta klimatmål(en)?
(vilka hinder ser ni och vad behövs för att undanröja dessa hinder?)

 

Eco-Forestry Foundation
Fossilfritt Sverige
Future Position X
Företagarna
Gobal Utmaning
Hyresgästföreningen
Högskolan i Gävle 
IVL
KTH och Tillväxtanalys
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien
LO
Lunds universitet
Mobile Heights
Naturskyddsföreningen
Naturvårdsverket
Riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva
Rädda Barnens Ungdomsförbund
Saco
Sametinget
Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet
Svensk Kolinlagring (genom MiljöMatematik)
Sveriges Konsumenter
Swedish Investors for Sustainable Development (genom Svenska Kyrkan)
TCO
The Remote Lab
Uppsala universitet
We Don’t Have Time

Fossilfritt Sverige arbetar med att öka takten i klimatomställningen och göra Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Målet är att bygga en stark industri och skapa fler jobb och exportmöjligheter genom att bli fossilfria.

Fossilfritt Sverige startades på initiativ av regeringen 2015 inför FN:s klimatmöte i Paris och samlar aktörer i form av företag, kommuner, regioner och organisationer som ställer sig bakom deklarationen om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Hur bidrar er verksamhet till klimatomställningen?

På vilka sätt kopplar organisationens mål till klimatomställningen? Gärna länkar till klimatpolicy etc.)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Vad behöver finnas på plats för att er organisation ska möta klimatmål(en)?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Vad betyder ”en rättvis klimatomställning” för din verksamhet?

(Citera gärna från er klimatpolicy eller från uttalanden ni gjort i media, länka gärna)

Kooperativa Förbundet, KF, är ett förbund i form av en ekonomisk förening med konsumentägda företag och föreningar som uppdragsgivare. Medlemmarna i KF består av 28 konsumentföreningar.  KF är Sveriges enskilt största kooperativa förbund räknat till antal medlemmar. Bara genom de 28 konsumentföreningarna samlas 3,7 miljoner konsumenter.

Vad tycker ni om FAIRTRANS?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hur kommer ni att jobba?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Relevanta rapporter

Avsändare

Rapportens titel