Partners

FAIRTRANS är ett program som vill främja samskapande. Här kan du läsa om våra partners klimatarbete och deras bidrag i klimatomställningen.

Partners inom forskningsområdet

Partners inom myndigheter