Screenshot 2023-02-03 at 13-13-17 Start

Olof Palme International Center

Genom att stödja och arbeta tillsammans med fackföreningar, socialdemokratiska systerpartier och civilsamhällesorganisationer i ett 30-tal länder bidrar Olof Palme International Center till internationellt arbete för fred, demokrati, social rättvisa och mänskliga rättigheter.

www.palmecenter.se

Läs om fler partners

Civilsamhälle

Forskning

Myndigheter