Mobile Heights logo

Mobile Heights

Mobile Heights är en icke vinstdrivande klusterorganisation och nätverksgemenskap som främjar innovation och tillväxt i den digitala världen genom att koppla samman företag, akademi och samhälle. De fokuserar på den framtida digitala världen inom områdena digital hälsa, det digitala samhället och digital tillverkning och material.

https://mobileheights.org/

Läs om fler partners

Civilsamhälle

Forskning

Myndigheter